• RELION CL VI 阴极发光仪 RELION CL VI 阴极发光仪
  • 研究级偏光显微镜Axio Scope A1 pol 研究级偏光显微镜Axio Scope A1 pol
  • 德国徕卡 偏光显微镜 DM4P 德国徕卡 偏光显微镜 DM4P
  • 分析级偏光显微镜Axio Lab.A1 Pol 分析级偏光显微镜Axio Lab.A1 Pol
  • 共 1 页/4 条记录


联系人:高老师 15011070870
咨询电话:010-53519616
咨询传真:010-50906281
咨询邮件:cnaszx@163.com
咨询QQ:3394548601